Temel Uygulamalı Analitik

R’a giriş, veri yönetimi, görselleştirme, ve temel modeller

İşletmelerin analitik ihtiyaçları artarken R İstatistik Platformu kurumsal uygulamalarda en çok tercih edilen teknolojilerden biri olmaktadır. Bu eğitimde R platformunun ve programlama dilinin temelleri, R’ın kurumsal ekiplerde kullanımı için gerekli araç, teknik, ve süreçler, verilerin yönetimi, dönüştürülmesi ve temizliği, ve zengin veri görselleştirmesini de içeren keşifsel istatistik tekniklerinin yanı sıra temel tek-çok değişkenli (univariate, multivariate) regresyon anlatılmaktadır.

Eğitim süresi: 4 gün

1. Gün

 • Bir iş fonksiyonu olarak iş analitiği süreçleri ve kavramları.
 • R İstatistik platformu ve RStudio özellikleri ve kurulumu
 • R dili söz dizimi, değişkenler ve türleri.
 • Temel veri yapıları: vektörler ve kullanımı.
 • Temel istatistiklerin çıkartılması ve veri anomalilerinin tespiti.
 • Temel veri yapıları: veri tablolarına karşılık gelen veri çerçeveleri (data frame) ve kullanımı.
 • Veri dönüştürme işlemleri: birleştirme, alt-küme, örnekleme, sıralama.
 • Temel veri görselleştirme araçları

2. Gün

 • Veri setlerini inceleme, analiz öncesi veri temizliği, ve dönüştürme
 • Veri Ön işleme: Dönüştürme, normalizasyon, kayıp değer,
 • Görselleştirme: Scatter Plot, boxplot, piechart, ve diğer görselleştirmeler.
 • Keşifsel veri analizi. Veri anomalilerinin tespiti ve temizliği
 • Verilerin içe ve dışa aktarımı, kurumsal veri kaynaklarına bağlanma.

3. Gün

 • Yeni nesil ggplot2 görselleştirme kitaplığının kullanımına giriş.
 • Tahminlemenin temelleri, tahmin analitiğinde kalite ve uygulanabilirlik değerlendirmesi
 • Doğrusal (linear) regresyonun temelleri.
 • Tek değişkenli regresyon
 • ggplot2 ile regresyon ve benzeri tahminleme modellerinin görselleştirilmesi ve değerlendirilmesi.

4. Gün

 • Çok değişkenli regresyon
 • ggplot2 ile çok değişkenli görselleştirmeler
 • ggplot2 grafik dili ve geometrileri
 • Kategorik verilerin analizi ve görselleştirilmesi