Prof.Dr. Mehmet Gençer

Öğretim Üyesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, İşletme Bölümü, mgencer.com, mehmetgencer@yahoo.com Mehmet Gençer

Uzmanlık alanlarım: işletme araştırmalarında nicel yöntemler, inovasyon yönetimi, örgütsel ağlar ve sosyal ağ analizi. Mühendislik ve yazılım kökenliyim. İşletme alanına geçmeden önce Türkiye ve ABD’de teknoloji firmalarında çalıştım. Bilimsel araştırmalarım ve sanayi projelerim inovasyon yönetimi, örgütsel ağların inovasyona etkisi konularına yoğunlaşıyor. Eğitimimi Bilkent Üniversitesi, Tampere Teknoloji Enstitüsü (Finlandiya), ve İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde tamamladım. Halen İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışıyorum ve İş Analitiği, Inovasyon ve Yaratıcılık, Teknoloji Yönetimi, İnsan kaynakları Yönetimi, Örgüt Tasarımı, ve Sosyal Ağlar gibi alanlarda dersler veriyorum.

Dr. Özgür Akarsu

Analitik Uzmanı, Koç Dijital

Dr Savaş Yıldırım

Öğretim Üyesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, savasy.github.io, savasy@gmail.com Savaş Yıldırım

1999 yılında İ.T.Ü Bilgisayar Mühendisliği lisans programından mezun oldum ve sonra aynı alanda yüksek lisans ve doktora çalışmalarımı tamamladım. 2008 yılında Almanya Tübingen Eberhard Karls Üniversitesinde doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştım. 2019 yılında Toronto Ryerson Üniversitesi Data Science Lab’ındaki projelerde görev aldım. Şu an İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği departmanında öğretim üyesi olarak çalışmaktayım. Araştırmalarımı genellikle derin öğrenme, doğal dil analizi ve veri bilimi ekseninde yürütüyorum.